22 Dec 2016

NIB finansierar investeringar i vatteninfrastrukturen i Luleå

Uddebo reningsverk Foto: Per Petterson

NIB har tecknat ett 15-årigt låneavtal med Luleå kommun för finansiering av investeringar i vatteninfrastrukturen i en av Sveriges snabbast växande ekonomiska regioner.

Lånet på 500 miljoner kronor ska bidra till att finansiera en andra rötkammare, en uppgraderingsanläggning för biogas och en avloppsledning samt utbyggnaden av ett vattenverk i Luleå.

Anläggning av en andra rötkammare på Uddeboverket kommer att reducera antalet avbrott på grund av underhåll och öka flexibiliteten. Rötkammaren på Uddeboverket förväntas bli klar 2018.

Uppgraderingsanläggningen på Uddeboverket utnyttjar en unik och modern teknik med membranfilter som bidrar till att minska metanutsläppen. Biogasen används som drivmedel i kommunens fordon och överskottet används för att värma vattenreningsverket. Biogasproduktionen inleddes i februari 2016.

Östra Länken är ett projekt för att ersätta gamla avloppsledningar och bygga ut vatten- och avloppssystemet i Luleå med cirka 3,5 kilometer. Genom utbyggnaden blir det möjligt att ansluta nya bostadsområden till VA-systemet. Dessutom gör staden förbättringar i stadsmiljön genom åtgärder för framkomligheten och grönområden, vilket höjer livskvaliteten för invånarna och effektiviteten hos offentlig service. Arbetet med Östra Länken förväntas vara klart 2020.

Gäddviks utbyggda vattenverk togs i drift i november 2015. Utbyggnaden innebar nya vattenledningar och bidrog till en ökning av verkets dricksvattenkapacitet med 80 procent. Uppgraderingen gör det möjligt för Luleå att bygga nya bostadsområden för en växande befolkning i framtiden.

Luleå är residensstad i Norrbottens län i norra Sverige och en av landets snabbast växande ekonomiska regioner. I staden finns industri, teknik, handel, utbildning och kultur som attraherar ny affärsverksamhet, som datacenter. Luleå hamn hör till Sveriges största hamnar för bulkgods, som malm, stål, olja och frakt. Hamnen är öppen året om.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Kersti Talving, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0245,

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496,

Related resources

21 Dec 2016

City of Luleå

EUR 52.1 million