Bild: Leppäkoski Group Oy

13 Jan 2023

NIB finansierar investeringar i eldistribution och fjärrvärme i Finland

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat avtal om ett 10-årigt lån med det finländska energibolaget Leppäkoski Group Oy för finansiering av företagets investeringar i eldistribution och fjärrvärmenät i Birkaland i Finland.

Lånet på 12 miljoner euro samfinansierar bolagets investeringsprogram 2023–2026. Investeringarna ska finansiera förbättringar i eldistributionsnätet samt utbyggnaden och renoveringen av fjärrvärmenätet inklusive investeringar för att utnyttja spillvärme.

”Med detta lån kan vi stöda investeringar som ökar leveranssäkerheten och svara på den ökande efterfrågan på el och fjärrvärme. I dessa tider är investeringar i energisektorn viktiga, och NIB kan erbjuda långsiktig finansiering som kompletterar finansiering från affärsbanker”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Den största delen av investeringen i elnätet handlar om att ersätta luftledningar med jordkablar vilket förbättrar leveranssäkerheten kraftigt. Jordkablering minskar de väderrelaterade skadorna på nätet. Dessutom finansierar lånet investeringar i fjärrvärmenätet. Dessa investeringar kommer att minska utsläppen och göra det möjligt för nya kunder att ansluta sig till fjärrvärmenätet. 

Låntagaren Leppäkoski Group är ett energibolag som tillhandahåller elektricitet, fjärrvärme och andra energilösningar. Koncernen består av moderbolaget Leppäkoski Group Oy och dess helägda dotterbolag Leppäkosken Sähkö Oy, Leppäkosken Lämpö Oy, och Grid.vc Oy.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Sebastian Påwals, Director, på +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int
Lotta Forssell, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0498, lotta.forssell@nib.int

Related resources

22 Dec 2022

Leppäkoski Group Oy

EUR 12 million