Visualisering: Finnlines

30 Sep 2020

NIB finansierar hybridfartyg i Finland

Nordiska investeringsbanken (NIB) och finska Finnlines Abp har avtalat om ett lån på 30 miljoner euro för att finansiera rederiets anskaffning av tre nya hybridfraktfartyg.

De nya hybridfartygen ska utrustas med kraftfulla batterier och solceller som ger el och möjliggör utsläppsfri drift då fartygen ligger i hamn. Fartygen ska levereras under 2021-2022 och sättas in på rutter mellan Finland och Europa.

De nya fartygen är större än båtarna i Finnlines nuvarande flotta och kommer att avsevärt öka bolagets transportkapacitet. Skrovformen, roderpropellersystemet och luftsmörjningen minskar friktionen och hydrodynamiska motståndet och minskar därmed avsevärt den totala miljöbelastningen.

”Frakttransporter till och från Finland spelar en viktig roll i landets logistikkedja. Kommersiell sjöfart orsakar betydande luftutsläpp och därför stödjer vi investeringar som bidrar till att minska koldioxidutsläppen och öka effektiviteten inom sektorn”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Finnlines Abp är Finlands största rederi vars flotta transporterar både passagerare och gods. Bolaget tillhandahåller också hamntjänster i Helsingfors, Åbo och Nådendal. Finnlines (grundat 1947) har i dag cirka 1 600 anställda.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Stefán Jón Fridriksson, Senior Manager, Lending, på +358 10 618 0512, stefan.jon.fridriksson@nib.int
Martin Lundström, Project & Structured Finance, på +358 010 618 0426, martin.lundström@nib.int
Karim El-Nagdy, Director, Head of Project & Structured Finance, 
på +358 10 618 0568, karim.el-nagdy@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på +358 10 618 0235,
vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

30 Sep 2020

Finnlines Oyj

EUR 30 million