Sollentunas nya tingshus "Färgskrapan". Visualisering: ON Arkitekter.

9 Jul 2019

NIB finansierar hållbara kontorshus som ägs av Vacse i Sverige

NIB och det svenska fastighetsbolaget Vacse AB (publ) har avtalat om ett lån på 400 miljoner kronor för finansiering av två nya Breeam-certifierade kontorsbyggnader i Sverige.

Lånet med en löptid på tio år ska användas för att finansiera uppförandet av två kontorshus för flera hyresgäster, det ena i Jönköping och det andra i Sollentuna, norr om Stockholm. När byggnaderna står klara avses de certifieras enligt nivå Excellent i standarden BREEAM för miljövänliga byggnader.

Sollentunas nya tingshus, ”Färgskrapan”, kommer att ha en total uthyrningsbar yta på ca 15 000 kvadratmeter och rymma flera hyresgäster. Byggnaden ska inrymma förhandlingssalar för Attunda tingsrätt, säkerhetssalar samt lokaler som hyrs av Domstolsverket. En del av lokalerna i Färgskrapan uthyrs till andra hyresgäster. Byggnaden planeras bli klar våren 2020.

I Jönköping byggs ett gemensamt huvudkontor för Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Den totala kontorsytan i byggnaden är ca 15 000 kvadratmeter. Byggnaden ska bli klar våren 2021.

Vacse AB (publ), grundat 2009, är att fastighetsbolag som tillhandahåller moderna lokaler för offentliga hyresgäster. De största enskilda hyresgästerna är Polismyndigheten (38 %), Kriminalvården(25 %) och Domstolsverket (16 %). Vacse ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo. Bolagets har sitt säte i Stockholm.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta:

Frank Reichelt, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0309, frank.reichelt@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Related resources

05 Jul 2019

Vacse AB (publ)

EUR 37.9 million