Färgskrapan i Sollentuna. Bild: Vacse AB.

19 Nov 2021

NIB finansierar gröna kontorsbyggnader i Sverige

NIB och det svenska fastighetsbolaget Vacse AB (publ) har avtalat om ett 10-årigt lån på 235 miljoner kronor (ca. 23 miljoner euro) för finansiering av två Breeam-certifierade kontorsbyggnader i Sverige.

Detta är det andra lånet som NIB och Vacse AB avtalat om för utveckling och uppförande av två kontorshus för flera hyresgäster.

Färgskrapan i Sollentuna, som stod klar hösten 2020, rymmer förhandlingssalar för Attunda tingsrätt samt lokaler för Domstolsverket.

Det nya huvudkontoret för Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i Jönköping stod klart våren 2021.

Båda byggnaderna har en total uthyrningsbar yta på cirka 15 000 kvadratmeter, och de ska certifieras enligt nivå Excellent i miljöstandarden Breeam för miljövänliga byggnader. Tack vare bättre energiprestanda och effektivare användning av andra resurser har Breeam-certifierade byggnader högre mervärde än andra byggnader.

Vacse AB (publ), grundat 2009, är att fastighetsbolag som tillhandahåller moderna lokaler för offentliga hyresgäster. Bolaget med säte i Stockholm ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta:

Sari Cabell, Senior Banker, på +358 10 618 0519, sari.cabell@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Related resources

19 Nov 2021

Vacse AB (publ)

EUR 23 million