Visualisering: Vasakronan AB/Tomorrow/Reflex

19 Mar 2020

NIB finansierar gröna kontor i ”Nya Kronan” i Stockholm

NIB och det svenska fastighetsbolaget Vasakronan AB har avtalat om ett sjuårigt lån på 750 miljoner kronor för uppförande av tre gröna kontorshus i Stockholm.

Projektet Nya Kronan består av två nya kontorsbyggnader och ett renoveringsobjekt som ska uppföras i Sundbyberg i norra Stockholm. Husen ska miljöcertifieras enligt LEED Platina.

Solceller kommer att installeras på taket och integreras i fasaden, och bergvärmesystem ger både värme och kyla.

Gröna byggnader är mer energi- och resurseffektiva än konventionella byggnader. De kan bidra till att höja produktiviteten på arbetsplatsen och förbättra användarupplevelsen för dem som vistas i byggnaderna tack vare bland annat bättre inomhusluft, akustik, värmekomfort och belysning.

”Certifierade gröna byggnader börjar vara normen i Norden, speciellt för stora hyresgäster. Investeringen i miljöcertifiering höjer fastighetens värde på lång sikt genom att minska byggnadens livscykelkostnad. Dessutom är gröna byggnader flexiblare när det gäller hyresgästanpassning, vilket innebär billigare och mindre miljöpåverkan då behoven ändras”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

De tre byggnaderna kommer att ha en sammanlagd uthyrningsbar yta på 47 000 kvadratmeter. Den största hyresgästen är Skatteverket som flyttar in i slutet av 2021.

Vasakronan AB är Sveriges största fastighetsbolag och ägs gemensamt av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Bolaget förvaltar och utvecklar stora fastighetsbestånd, inklusive kontors- och butiksfastigheter, i Stockholm, Göteborg, Malmö, och Uppsala.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Kim Krokfors, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0517, kim.krokfors@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Related resources

13 Mar 2020

Vasakronan AB

EUR 68.99 million