Bild: Catena AB (publ)

6 Jul 2023

NIB finansierar grön logistikanläggning i Sverige

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har tecknat ett 8-årigt låneavtal med det svenska fastighetsbolaget Catena AB (publ) för en ny BREEAM-certifierad grön logistikanläggning i Jönköping, Sverige.

Lånet på 430 miljoner kronor till Catena AB (publ) ska finansiera bygget av Catenas gröna logistikanläggning i Jönköping. Catena AB har ingått ett långsiktigt hyresavtal med Elgiganten för den 86 600 kvadratmeter stora anläggningen. Projektet, beläget i Jönköpings strategiska transportnav, kommer att stärka Catenas portfölj men också stärka regionens kapacitet att tillhandahålla leverans nästa dag till Finland, Danmark och Norge.

Logistikfastigheten, som ska få certifikatet BREEAM Excellent och bli Sveriges första WELL Core-certifierade logistikanläggning, kommer att exemplifiera företagets engagemang för miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Catena planerar bland annat att installera solpaneler på taket, vilket gör att fastigheten kan generera sin egen el och bli nettoproducent under vissa perioder av året.

Med en total investering på 862 miljoner kronor inklusive markförvärvet beräknas den gröna logistikanläggningen stå färdig sommaren 2024. Denna expansion gör det möjligt för Elgiganten att flytta sin centrala distributionsanläggning från Tjeckien till Jönköping. Flytten förväntas förbättra kundservicen, förkorta ledtiderna och avsevärt minska koldioxidavtrycket i samband med kökstransporter.

”Catenas engagemang för att skapa en hållbar logistikanläggning i Jönköping sätter en ny standard för branschen. Genom att prioritera renare och mer energieffektiv logistik leder de vägen till en grönare framtid. Vi är stolta över att stödja deras vision och bidra till utvecklingen av en mer hållbar logistiksektor i Sverige”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Vi ser mycket positivt på vår nyetablerade affärsrelation med Nordiska Investeringsbanken. Kopplingen av vårt arbete och långsiktiga åtaganden med hållbarhet för att attrahera fler finansieringskällor är i linje med vår strategi. Den här transaktionen breddar vår investerarbas, ökar kapitalbindningen och framför allt stödjer den vårt övergripande mål att minska vårt koldioxidavtryck för att nå nettonoll till 2030, säger David Silvesjö, finansdirektör, Catena.

Catena AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som äger, driver och utvecklar logistikanläggningar som försörjer storstadsregionerna i Skandinavien. Bolagets nätverk av fastigheter omfattar terminaler, lager och distributionscenter, samt olika typer av hybridanläggningar med specialiserade logistikfunktioner som betjänar mer än 300 hyresgäster. Catena sysselsätter ett 50-tal personer och är noterat på Nasdaq Stockholm (Nordic Large Cap).

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information kontakta
Daniel Kangasmaa, Senior Banker, på +358 10 618 0304, Daniel.Kangasmaa@nib.int

David B. Rasmusson, Communications, på +358 50 476 3071, David.Rasmusson@nib.int

Related resources

26 Jun 2023

Catena AB (publ)

EUR 38 million