9 Jan 2023

NIB finansierar grön FoU-kemipark i Finland

NIB har tecknat ett 17-årigt låneavtal med Kiinteistö Oy Espoon Erica för att bygga en BREEAM-certifierad laboratorie- och kontorsbyggnad, samt för att anskaffa mark för att stärka innovation och tillväxt genom en grön kemipark i Finno, Esbo.

Lånet på 40 miljoner euro delfinansierar den första fasen av projektet, som ska resultera i en uthyrningsbar kontorsyta på 3 100 kvadratmeter, en uthyrningsbar laboratorieyta på 8 600 m2, en uthyrningsbar konferensyta på 730 m2 samt en restaurang. Byggarbetet kommer att genomföras i enlighet med miljöcertifikatet BREEAM, och målet är att som minst uppnå nivån ”Mycket bra”.

Den finska kemikalietillverkaren Kemira Oyj kommer att hyra cirka 70 % av det totala området under fas I genom ett långfristigt hyresavtal. Kemiras anläggningar kommer att omfatta cirka 7 000 m2 laboratorie- och forskningsyta och 2 200 m2 kontorsyta.

De övriga uthyrningsbara utrymmena för fas I omfattar cirka 2 900 m2 laboratorie- och kontorsyta samt en gemensam yta på cirka 730 m2 med restaurang och möteslokaler. Dessa utrymmen kan hyras ut till andra företag för kemisk forskning.

“Erica är en långsiktig investering för oss och våra partner Kyrkans pensionsfond och Aktia Life Insurance Ltd. Vi är glada över möjligheten att utveckla detta unika affärs- och vetenskapscenter i Esbo tillsammans med NIB, Kemira och våra saminvesterare,” säger Pia Lindborg, Director Real Estate vid A. Ahlström Real Estate Ltd. (dotterbolag till Ahlström Capital).

“Det är utmärkt att planeringsprocessen nu är avslutad och att byggarbetet för de nya laboratorie- och kontorslokalerna kan inledas i början av 2023. Kemiras forskningscenter har verkat i Finno i över 50 år, och kommer att fortsätta verksamheten där när vi flyttar till den nya gröna kemiparken Erica, som blir färdig 2025,” säger Jari Tolvanen, Director of Real Estate and Investment vid Kemira.

“Flytten av Kemiras forskningsverksamhet till nya Green Chemistry Park förväntas stärka forsknings- och innovationskapacitet samt samverkan mellan den finländska kemisektorn och den akademiska världen,” säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Kiinteistö Oy Espoon Erica ägs av A. Ahlström Real Estate Ltd (40,5 %), Kyrkans pensionsfond (40,5%) och Aktia Life Insurance Ltd (19 %).

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Kim Krokfors, Senior Banker, +358 10 618 0517, kim.krokfors@nib.int

Arild Moen, Associated Director of Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

14 Dec 2022

Kiinteistö Oy Espoon Erica

EUR 40 million