Visualisering: Atrium Ljungberg

20 Mar 2020

NIB finansierar grön fastighetsutveckling i Stockholms life science-kluster

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det svenska fastighetsbolaget Atrium Ljungberg AB (publ) har avtalat om ett lån på 920 miljoner kronor (87,1 miljoner euro) för nybyggnation med grön profil i Hagastaden i Stockholm.

Lånet med en löptid på sju år ska användas för att finansiera det nya kontorshuset Life City, som ska certifieras enligt nivå Excellent i miljöstandarden BREEAM för byggnader.

Life City ska rymma 27 500 kvadratmeter kontorslokaler i det life science-kluster som byggs granne med Nya Karolinska Universitetssjukhuset.

Största hyresgäst i kontorshuset blir Academic Work, som är ett bemanningsföretag och rekryteringsföretag för studenter och akademiker i början av karriären. Läget är med andra ord ypperligt för både arbetsgivare och arbetstagare i Stockholms växande affärskluster kopplat till vård, forskning och life science.

Projektet beräknas stå färdigt under 2022. De totala projektkostnaderna är cirka 1 840 miljoner kronor.

Atrium Ljungberg (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar miljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Företaget innehar fastigheter i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Kim Krokfors, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0517, Kim.Krokfors@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på +358 10 618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

18 Mar 2020

Atrium Ljungberg AB (publ)

EUR 87.1 million