15 Mar 2024

NIB finansierar förvärv av förpackningsverksamhet och digital utveckling i Sverige

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ett 7-årigt låneavtal på 50 miljoner euro med det svenska industriförpackningsföretaget Nefab Group AB för att stödja företagets förvärv av amerikanska PolyFlex Products Inc. och schweiziska Cargopack group AG, samt för investeringar i digitalisering från 2023 till 2027.

PolyFlex expertis inom tekniska lösningar, prototyper och tillverkning kompletterar Nefabs erbjudanden inom industriell förpackning och logistik. Förvärvet innebär en möjlighet för Nefab att ytterligare stärka sin marknadsposition i Amerika och inom de viktiga segmenten för litiumjonbatterier (LiB) och E-mobilitet.

Förvärvet av industriförpackningsföretaget Cargopack group AG i Schweiz kommer att föra Nefab närmare sina kunder och skapa nya tekniska möjligheter och affärsidéer.

Utöver förvärven har Nefab inlett ett digitalt transformationsprojekt för att öka effektiviteten, kvaliteten och affärsmöjligheterna genom utökad automatisering vid Nefabs anläggningar världen över.

– NIB:s lån till Nefab visar vårt engagemang för att utveckla hållbarheten inom förpackningsindustrin.  Tillsammans främjar vi en grönare framtid, säger Patrick Nylund, Senior Banker på NIB.

Med mer än 75 års erfarenhet erbjuder Nefab globala lösningar och lokala tjänster över hela världen till företag inom branscher som telekommunikation, datakommunikation, halvledare, energi, sjukvårdsutrustning, gruv- och byggverksamhet samt LiB och E-mobilitet. Nefab Group har över 4 700 anställda i 38 länder. Nefab ägs av grundarfamiljen Nordgren/Pihl (50 %) och Wallenbergstiftelsernas investeringsholdingbolag FAM AB (50 %).

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrick Nylund, Senior Banker, på +358 10 618 0329, Patrick.Nylund@nib.int

David Rasmusson, Communications, på +358 50 476 3071, David.Rasmusson@nib.int

Related resources

09 Feb 2024

Nefab Group AB

EUR 50 million