Image: EPV Energia Oy

4 Jan 2023

NIB finansierar förnyelse av fjärrvärme i Seinäjoki

Nordiska investeringsbanken (NIB) och energibolaget Seinäjoen Voima Oy (SEVO) har avtalat om ett tolvårigt lån för produktion och lagring av förnybar energi i Seinäjoki.

Lånet på 20 miljoner euro finansierar SEVO:s investeringar i en ny, biobränsledriven fjärrvärmeanläggning, en fjärrvärmeackumulator och en elpanna för att öka leveranssäkerheten och optimera företagets verksamhet. Dessa projekt skapar tillsammans ett flexibelt och utsläppsfritt fjärrvärmesystem.

Tack vare de nya investeringarna kommer också användningen av torv att minska. Övergången från torv till biomassa kommer att reducera utsläppen till luft kraftigt. Med en antagen årlig produktion av 150 GWh uppskattas minskningen uppgå till 30 000 ton CO2eq per år tack vare den nya anläggningen. Samtidigt kommer den nya fjärrvärmeackumulatorn och elpannan också att minska utsläppen från eldning av fossila bränslen vilket minskar utsläppen med ytterligare uppskattningsvis 45 000 ton CO2 årligen.

Samlat kommer dessa investeringar att göra det möjligt att använda flera värmekällor och öka flexibiliteten för att utnyttja priset på bränsle och el. Genom att fasa ut fossila bränslen och öka andelen förnybart i sin energimix kommer SEVO att vara mindre känslig för varierande priser och möjliggöra en mer ekonomisk produktion.

Seinäjoen Voima Oy producerar värme och el till Seinäjoki, en stad med cirka 65 000 invånare och företag i västra Finland. Företaget ägs och drivs av EPV Energia Oy.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sebastian Påwals, Director, Utilities Coordinator, tfn +358 10 618 0527, Sebastian.Påwals@nib.int 
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, tfn +358 10 618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int

Related resources

12 Dec 2022

Seinäjoen Voima Oy

EUR 20 million