26 Aug 2014

NIB finansierar ett nytt logistikcenter för dagligvaror i Sibbo, Finland

Illustration av nytt logistikcenter. Bild: S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy.

NIB bidrar med 148 miljoner euro till att finansiera anläggandet av ett nytt logistikcenter för dagligvaror i Helsingforsregionen. Lånet ingår i ett syndikerat låneprogram på 565 miljoner euro för S-gruppens investeringar i logistik. Lånearrangemanget koordinerades av Pohjola Bank Abp och Nordea Bank Finland Abp, som båda även bidrar med motsvarande andelar som NIB. Förutom NIB deltar Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo och S-Banken Ab som långivare med andelar på 60 miljoner euro vardera.

Investeringen ska finansiera S-gruppens nya logistikcentrum för dagligvaror där en stor del av funktionerna kommer att vara automatiserade. S-gruppen är den största återförsäljaren inom dagligvaruhandeln i Finland, och S-gruppens logistikcentraler Ab ägs av S-gruppens 20 självständiga, regionala kooperativ och Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK). S-gruppen har ett akut behov av ett nytt logistikcenter för dagligvaror eftersom både volymerna och mängderna av varor som levereras till S-gruppens affärer har ökat betydligt och de nuvarande logistikanläggningarna inte längre räcker till. När det nya logistikcentret står klart 2019 kommer det på sin yta på cirka 190 000 kvadratmeter att rymma flera av S-gruppens nuvarande logistikcenter.

Den optimerade automatiseringen i det nya logistikcentret förväntas ge S-gruppen betydande kostnadsbesparingar på årsnivå, genom lägre transportkostnader och minskande logistikutgifter.

Den nya byggnaden ska bli både energieffektiv och hållbar på många sätt: bland annat ska den värmas upp med både jordvärme och kondensvärme. Avsikten är att byggnaden ska certifieras enligt miljöklassningssystemet BREEAM, som är det världsledande systemet för utvärdering och betygsättning av byggnaders miljöprestanda. Det nya logistikcentret ska bli den första industribyggnaden i ett av NIB:s medlemsländer som tilldelas betyget BREEAM Excellent.

S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy grundades 2009 och äger de logistikfastigheter som är av störst betydelse för S-gruppens verksamhet. SOK:s dotterbolag Inex Partners Oy och Meira Nova Oy hyr fastigheter av bolaget.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Kim Krokfors, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0517,

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265,

Related resources

26 Aug 2014

S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy

EUR 148 million