Image: ESL Shipping

21 Jun 2022

NIB finansierar ESL Shippings investering i elhybridfartyg

NIB har tecknat ett tioårigt låneavtal på 20 miljoner euro med det finländska torrlastrederiet ESL Shipping Oy (ESL). Lånet finansierar företagets investeringar i sex nya torrlastfartyg. 

Företaget investerar i nya torrlastfartyg för att öka kapaciteten och förbättra energieffektiviteten. De nya fartygen blir elhybrider och målet är att reducera koldioxidutsläpp och luftföroreningar genom en bränslemix av lågsvavlig bunkerolja, biodiesel och batteri. Koldioxidutsläppen per transporterad fraktenhet kommer att minska med 40–50 procent jämfört med befintliga fartyg.

”Med detta lån kan vi stödja rederiernas väg mot fossilfrihet, vilket ger bredare påverkan i värdekedjan för miljövänliga transporter. ESL Shipping visar hur man kan öka kapaciteten och produktiviteten samtidigt som man stödjer omställningen till en fossilfri framtid”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Vi är glada över att ha undertecknat det här låneavtalet med Nordiska investeringsbanken, en organisation som delar våra värderingar och vårt engagemang för att driva hållbara lösningar. Vi går mot fossilfri rederiverksamhet, och ESL Shipping är fast besluten att förbli en föregångare också där,” säger Mikki Koskinen, verkställande direktör för ESL Shipping.

Låntagaren ESL Shipping är ett torrlastrederi med verksamhet i Norden och Baltikum. ESL Shippings konkurrensfördel är dess förmåga att säkerställa transporter av produkter och råvaror till industrier och energiproduktion året runt, även under svåra väderförhållanden. Som en specialtjänst lastar och lossar rederiet stora oceangående fartyg till havs. ESL Shipping Oy har varit verksamt under mer än 70 år och är ett dotterbolag till Aspo Abp.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, kontakta
Eva Nickull, Senior Banker, på +358 10 618 0306, eva.nickull@nib.int

Lotta Forssell, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0498, lotta.forssell@nib.int

Related resources

21 Jun 2022

ESL Shipping Oy

EUR 20 million