Bastø Electric är 139,2 meter lång, 21 meter bred och kan ta 600 passagerare samt 200 bilar, eller 24 lastbilar.

7 Apr 2022

NIB finansierar EQT-ägda Molslinjen och Torghattens hållbarhetsomvandling i Danmark och Norge

NIB har tecknat ett sjuårigt låneavtal med ett EQT-ägt företag för att finansiera kapitalkostnader i anslutning till elektriska färjor som opereras av Molslinjen A/S i Danmark och Torghatten AS i Norge.

Lånet på 84,71 miljoner euro, som lämpar sig helt för finansiering med avkastning från NIB:s miljöobligationer, är viktigt för att genomföra EQT Infrastructure:s program för investeringar i färjor 2021–2026.

EQT Infrastructure samlar de två ledande färjerederierna, Molslinjen och Torghatten, under en gemensam organisation för att etablera en nordisk infrastrukturledare inom färjor och transporter mellan öar och fastlandet. Den sammanslagna enheten blir det ledande sjötransportföretaget i en av de mest attraktiva och kreditvärdiga regionerna, med en stark och tålig finansiell profil stött av ett starkt kassaflöde och en starkt diversifierad mix av rutter och avtal.

”Som en finansiär av ny teknik är vi glada att kunna finansiera Torghattens och Molslinjens elektriska fartyg i detta låneavtal med EQT. Genom att finansiera elektrifieringen av dessa färjor är vi med och fasar ut fossila bränslen och skapar mer hållbara färjetransporter, samtidigt som vi bidrar till att Danmark och Norge uppnår sina nationella mål att fasa ut fossila bränslen inom transportsektorn i enlighet med Parisavtalet”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Harald Rokke, Director, Team Coordinator, Infrastructure & Project Finance, på +358 10 618 0286, harald.rokke@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

31 Mar 2022

NFI Borrower AS

EUR 84.71 million