18 Oct 2016

NIB finansierar energieffektiva spårvagnar i Helsingfors

Artic-spårvagn i Helsingfors. Foto: HST.

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat ett långfristigt låneavtal på 60 miljoner euro med Helsingfors stads trafikverk HST för anskaffning av fyrtio nya spårvagnar från det finländska bolaget Transtech Oy.

Lånet löper på 20 år och ska finansiera spårvagnsköpet inom ramen för ett kommunalt investeringsprogram som ska ge bättre kvalitet och produktivitet inom kollektivtrafiken i Helsingfors. Med fyrtio energieffektiva låggolvsvagnar av modellen Artic kommer HST att ersätta 1970-talsgenerationen av den nuvarande vagnparken.

Helsingfors nya spårvagnar har planerats i samarbete mellan staden och den finska tillverkaren Transtech, som hör till koncernen Škoda Transportation. Artic-vagnarna är konstruerade med tanke på förhållandena i Helsingfors, inte minst det krävande klimatet. De nya spårvagnarna är mer energieffektiva, bekväma och tillgängliga för rullstol och barnvagn, och jämfört med de gamla vagnarna tar de 50 procent mer passagerare.

”NIB har en lång historia som medfinansiär i förbättringar av kollektivtrafiken i Helsingfors. Vi tror på att ett effektivt och bekvämt kollektivtrafiknät för den dagliga pendeltrafiken hjälper samhällen att reducera sitt kolavtryck, och för oss närmare en kolfri ekonomi”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

“Långfristig finansiering utgör en viktig del av konkurrenskraftiga investeringar i kollektivtrafik. Lånet från NIB säkrar anskaffningen av Artic-spårvagnar till Helsingfors. Spårvagnarna är anpassade för de krävande förhållandena i Finland, och också bullernivån och underhållsförutsättningarna håller en utmärkt standard”, säger HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski.

Helsingfors stads trafikverk HST är en kommunal kollektivtrafikoperatör som svarar för spårvagns- och tunnelbanetrafiken i Helsingfors samt för anläggning och underhåll av spårvägar, stationer och depåer.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody.

För mer information, kontakta

Nordiska investeringsbanken:
Tarja Kylänpää, Senior Director, Origination, på +358 10 618 0237,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,

Helsingfors stads trafikverk HST:

Ville Lehmuskoski, verkställande direktör, HST, på +358 40 520 6710,

Related resources

18 Oct 2016

Helsinki City Transport HKL

EUR 60 million

Article

29.11.2016

Artic: tram to fit the city