22 Dec 2022

NIB finansierar en stor vindkraftspark i Sverige

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Kölvallen Vind AB har tecknat avtal om ett lån på 50,15 miljoner euro (ca 550 miljoner kronor) för bygget av en 277 MW vindkraftspark i Ljusdal.

Lånet med en löptid på 4,5 år ska användas för att finansiera uppförandet och installationen av 42 vindkraftverk med tillhörande civil och elektrisk infrastruktur. Projektet beräknas öka vindkraftsproduktionen i elprisområde SE2 med 7,8 procent och den totala elproduktionen med 1,6 procent.

”Den nuvarande energikrisen understryker det allt mer ökande behovet av att investera i kostnadseffektiv förnybar energiproduktion. Kölvallens vindkraftspark är ett tydligt exempel på hur riktade investeringar kan bidra till tillförlitligare och hållbarare energiförsörjning i vår region”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Byggnationen är i linje med EU:s taxonomi och Sveriges strategiska mål att bli en netto noll koldioxidekonomi till 2045. Med förutsättningen att den producerade elektriciteten exporteras och ersätter energi som produceras med genomsnittligt koldioxidavtryck i Europeiska unionen blir mängden utsläpp av växthusgaser som undviks i och med projektet 273 000 ton CO2 årligen.

Kölvallens vindkraftspark förväntas inleda kommersiell drift i februari 2025.

Projektet har utvecklats av Arise AB, en svensk utvecklare av förnybar energi med projektplanering för över 2 300 MW. Från och med juli 2022 har 91 procent av projektet förvärvats av Foresight Energy Infrastructure Partners (FEIP), som är Foresight Groups flaggskeppsfond inom energiomvandling.

”Vi är glada över att kunna samarbeta med NIB inom detta milstolpeprojekt. Kölvallens vindkraftspark är ett betydande bidrag till regionens mål för koldioxidminskning. I takt med att efterfrågan på säker energiförsörjning ökar, till följd av de pågående geopolitiska händelserna, har FEIP utmärkta möjligheter att stödja utbyggnaden av Europas energisystem med låga koldioxidutsläpp”, säger Theodora Forbes som är Senior Investment Manager vid Foresight.

Foresight Group är ett börsnoterat infrastruktur- och riskkapitalbolag som sedan länge fokuserar på ESG and hållbarhetsdrivna strategier. Foresight förvaltar över 330 infrastrukturtillgångar inom solkraft och landbaserad vindkraft, bioenergi och avfall samt projekt för förnybar energi, system för energieffektivisering, projekt för social och grundläggande infrastruktur och hållbart skogsbruk.

Låntagaren, Kölvallen Vind AB, är ett specialbolag som bildats för att bygga och driva projektet.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Martin Lundström, Associate Director, Project Finance, på +358 10 618 0426, martin.lundström@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

25 Oct 2022

Kölvallen Vind AB

EUR 50.15 million