Byggnadschef Jorma Ylirinne vid skolcentrets byggplats. Bild: Kauhava stad.

4 Dec 2018

NIB finansierar en ny skola i Kauhava

NIB och Kauhava stad i västra Finland har avtalat om ett lån på 10 miljoner euro för uppförande av en ny skola och utbyggnad av förskolelokaler. Lånet har en löptid på 20 år.

Den nya skolbyggnaden, som är den största investeringen i Kauhava kommuns historia, ska inrymma största delen av kommunens utbildningstjänster. 750 elever ska få undervisning i en modern och flexibel lärmiljö som uppfyller kraven i den nya nationella läroplanen.

Dessutom är den nya skolbyggnaden energieffektiv med ett eget solenergisystem på taket. Energiprestandan i det nya skolcentret ska underskrida de gällande lagstadgade kraven på undervisningsbyggnader med 13 procent. Den totala årliga energiförbrukningen förväntas minska med 2 200 MWh, och förbrukningen av både el och värme kommer att halveras. Solenergisystemet ska ge 160 MWh el per år.

Den totala investeringen i den nya skolbyggnaden uppgår till cirka 20 miljoner euro. Byggstarten skedde i april 2018 och arbetet förväntas bli klart hösten 2020.

Utöver den nya skolbyggnaden ska lånet från NIB även finansiera utbyggnaden av två förskolelokaler. Efter utbyggnaden kommer de nya förskolorna att ha plats för cirka 60 barn.

Kauhava kommun med 17 000 invånare är den tredje största kommunen i Södra Österbotten. Den nuvarande kommunen bildades 1 januari 2009 genom sammanslagning av kommunerna Alahärmä, Kauhava, Kortesjärvi and Ylihärmä.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Olli Lempiäinen, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int

 

Related resources

04 Dec 2018

City of Kauhava

EUR 10 million