21 Dec 2017

NIB finansierar en ny pir på Arlanda

Bild: Swedavia AB.

NIB och den svenska flygplatsoperatören Swedavia AB har avtalat om ett lån på sammanlagt 2 miljarder kronor för en ny pir på Stockholm Arlanda Airport.

Lånet med en löptid på tio år ska finansiera utbyggnaden av Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport. Den nya piren har 14 nya uppställningsplatser och kan ta emot större flygplansmodeller. Dessutom kommer terminalen att få utökad bagagekapacitet med ny teknologi.

Antalet resenärer som passerar via Arlanda förväntas öka med cirka 2,3 procent per år fram till 2050. Dessutom ökar den snabba urbaniseringen i Sverige trycket på transporter och logistik.

Projektet ingår i Swedavias omfattande investeringsprogram för att förbättra infrastrukturen, servicen och trafikvolymerna på flera utav Swedavias flygplatser.

”Utbyggnaden av Arlanda flygplats svarar på ökningen av passagerarvolymen och möjliggör tätare avgångar. Projektet utökar också kapaciteten för nya flygförbindelser, speciellt utrikes”, säger Henrik Norman, verkställande direktör för NIB.

”Lånet från NIB stöder vårt fortsatta arbete med att bygga flygplatser för framtiden. Tack vare lånet diversifierar vi vår upplåning och erhåller kostnadseffektiv finansiering med långa löptider”, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.

Enligt Swedavias gällande miljöstrategi ska bolagets flygplatsverksamhet vara fossilfri år 2020. Bolaget har också för avsikt att certifiera nya byggnader enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Byggstart på den nya piren är 2020 och arbetet är planerat att pågå till 2025.

Swedavia AB ägs av svenska staten. Bolaget driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige och under 2017 reste cirka 40 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,

Related resources

21 Dec 2017

Swedavia AB

EUR 200.43 million