Bild: Elekta AB

23 Apr 2020

NIB finansierar Elektas FoU för cancervård

NIB och det svenska medicinteknikföretaget Elekta AB har tecknat ett sjuårigt låneavtal på 90 miljoner GBP (102 miljoner euro) för finansiering av forskning och utveckling för framtagning av nya strålbehandlingslösningar.

Elektas FoU-program 2021–2025 fokuserar på framtagning av utrustning för strålbehandling och strålkirurgi, kliniska behandlingslösningar och mjukvarulösningar för optimering av arbetsflöden i behandling av ett brett spektrum av cancertyper.

En del av arbetet kommer att ske i Sverige. Elektas FoU-insatser ska integrera tvärvetenskapliga verksamheter och främja samarbete med kliniker och universitetssjukhus. Avsikten är att få bättre grepp om strålningsfysik, beräkning av strålningsdoser, mjukvaruutveckling och djupinlärning.

”Strålbehandling är ett av de viktigaste verktygen vid behandling av cancer. Genom etableringen av kunskaps- och färdighetskluster mellan industrin och universitetsvärlden kommer vi att få nya produkter och processer. Framstegen ska göra strålbehandling mer sofistikerad och digitala lösningar kommer att ändra metoderna inom cancerbehandling”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Elekta AB utvecklar behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt medicinska mjukvarusystem. Huvudkontoret ligger i Stockholm, och bolaget har cirka  4 000 medarbetare globalt.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Patrick Nylund, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0329, patrick.nylund@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Related resources

17 Apr 2020

Elekta AB

EUR 102.39 million