20 Jul 2016

NIB finansierar effektivare avloppsrening i Stockholmsområdet

Mälaren utanför Ekerö. Bild: Catarina Berg

Nordiska investeringsbanken (NIB) och svenska Ekerövatten AB har tecknat ett låneavtal på 100 miljoner kronor (11 miljoner euro). Lånet med en återbetalningstid på tio år ska användas för finansiering av företagets investeringar i vattenförsörjning och avloppshantering i södra Stockholm.

Investeringsprogrammet genomförs 2016–2018 och dess värde uppgår till 204 miljoner kronor. Programmet omfattar ersättning av privata avlopp, anläggning av avloppssystem i nya bostadsområden och renovering av det gamla nätet.

De uppgraderade avloppstjänsterna ska ersätta nuvarande mindre reningsverk med avloppsinfiltration i områden med sommarbosättning runt Mälaren som i sin tur är förbunden med Östersjön.

”Den pågående urbaniseringen kräver bättre vatten- och avloppstjänster i regionerna kring Stockholm. NIB ger ett lån för att förbättra lokalsamhällets tillgång till dessa tjänster och på så sätt ytterligare minska utsläppen av näringsämnen i Östersjön”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Ekerövatten AB bildades 2013 för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster och driva rörsystem, ett reningsverk och pumpstationer i Ekerö kommun, som ligger väster om Stockholm.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, på +358 10 618 0296,

Related resources

01 Jul 2016

Ekerövatten AB

EUR 10.6 million