Image: Loomis

12 Sep 2022

NIB finansierar digitaliseringen av det ledande kontanthanteringsföretaget i Norden

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det svenska kontanthaneringsbolaget Loomis AB har avtalat om ett åttaårigt lån på 600 miljoner kronor (ca 55,9 miljoner euro) för finansiering av investeringar i digitalisering.

”Vårt fortsatta samarbete med Loomis följer det ständigt ökande behovet av digitalisering i finanssektorn. Investeringarna kommer att bredda företagets utbud och bidra till att göra Loomis till ett ännu mer innovativt och kundorienterat företag med större mervärde”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Loomis är en ledande specialist inom kontanthantering. Bolaget tillhandahåller trygga och effektiva lösningar för betalning och distribution, hantering, lagring och distribution av kontanter och andra värdesaker.

Medlen kommer att användas för investeringar under 2021–2025 med avsikt att ytterligare stärka den pågående digitaliseringen. Investeringarna omfattar till exempel etablering av datacentraler och molnbaserade digitala tjänster, dataanalysverktyg, resursplanering, lösningar för uttagsautomater och SafePoints samt fortsatt utveckling av plattformar för bekämpning av penningtvätt.

NIB tecknade det första låneavtalet med Loomis år 2014 för att finansiera företagets tillväxt genom köpet av ett schweiziskt värdelogistikföretag.

Loomis med huvudkontor i Stockholm driver fler än 400 kontor i fler än 20 länder över hela världen. Företaget har cirka 25 000 anställda globalt.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information vänligen kontakta
Frank Reichelt, Senior Banker, Services & Consumer, på +358 10 618 0309, frank.reichelt@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

06 Sep 2022

Loomis AB

EUR 55.9 million