Estrange Space Center. Photo: SSC

6 Oct 2021

NIB finansierar den första uppskjutningsplatsen för satelliter på den europeiska kontinenten

Nordiska investeringsbanken (NIB) och det svenska rymdbolaget Swedish Space Corporation (SSC) har tecknat avtal om ett lån på 12 miljoner euro för att bygga en ny rymdhamn på rymdbasen Esrange i Kiruna, i norra Sverige.

Lånet har en löptid på 12 år och ska användas till att bygga ut förmågan att testa återanvändningsbara raketer, samt grundläggande förmåga att sända upp små satelliter redan 2022. Den nya kapaciteten ska integreras i Esranges befintliga verksamhet med uppskjutning av sondraketer och stratosfäriska ballonger, samt avancerade experiment och satellitkommunikation.

Enligt rymdbranschens beräkningar kommer användningen av satelliter i hela världen att öka från nuvarande cirka 4 000 till mer än 10 000 satelliter under de närmaste 5-10 åren. Samtidigt saknas det i dag uppskjutningsplatser för satelliter på den europeiska kontinenten.

– Denna viktiga milstolpe innebär att Sverige snart kan erbjuda modern infrastruktur till europeiska och internationella satellitägare som vill skjuta upp satelliter. Detta kommer att ha stor betydelse för framtida forskning, teknikutveckling och utökat internationellt samarbete – allt för att bidra till en hållbar utveckling av våra samhällen på jorden, säger Stefan Gardefjord, vd för SSC.

– Vi är glada över att kunna bidra till vårt medlemslands insatser för att skapa den den första betydande uppskjutningsplatsen för satelliter på den europeiska kontinenten. Genom att bredda utbudet av tjänster till satellitsektorn stärker projektet Sveriges konkurrenskraft, samtidigt som det erbjuder ny kapacitet för den europeiska rymdindustrin, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Investeringen omfattar slutförandet av en ny uppskjutningsanläggning med integrationshallar för raketer, renrum för satellitintegration, utbyggnad av de planerade bränsleanläggningarna, startramper och omgivande teknisk markutrustning samt vidareutveckling av tekniska stödsystem till Esrange kontrollcentral.

Rymdbasen Esrange är en av kärnkomponenterna i den svenska rymdindustrin och en av de ledande högteknologiska verksamheterna i norra Sverige. Genom sitt nära samarbete med den akademiska världen erbjuder SSC också ett samarbets- och forskningskluster för rymdvetenskapen. 

Den nya rymdhamnen är en del av en pågående investering i att uppgradera Esrange. NIB har även finansierat tidigare etapper av moderniseringen; det första lånet till SSC avtalades 2014.

Swedish Space Corporation, SSC, är ett statligt rymdbolag som i över 50 år hjälpt organisationer, företag, andra kommersiella aktörer och forskningsinstitut att få tillgång till rymden. Med kunter på samtliga kontinenter erbjuder SSC specialistkompetens inom satellitkommunikation, raket- och ballongsystem, uppsändningstjänster och flygtesttjänster – som stöd för rymdprojekt inom telekommunikation, säkerhet, meteorologi, positionering, vetenskaplig forskning, jordobservation och många andra områden.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Tore Emanuelsson, Senior Client Executive, Infrastructure, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

06 Oct 2021

Swedish Space Corporation

EUR 12 million

Article

13.7.2022

Space is closer than you think