EcoDataCenter data centre campus in Falun, Sweden. Image: EcoDC AB

10 Jul 2024

NIB finansierar datacenter i Sverige

Nordiska investeringsbanken (NIB) har avtalat om ett lån med EcoDC AB (EcoDataCenter). Det avtalade lånet på 280 miljoner SEK har en löptid på fem år och ska finansiera utbyggnaden av ett datacenter i Falun.

Lånet ska göra det möjligt för EcoDataCenter att öka kapaciteten och erbjuda säkra och hållbara datacenterlösningar för sina kunder. Dataanvändningen ökar snabbt, framför allt på grund av den senaste tidens utveckling inom artificiell intelligens (AI). Detta har gjort Norden till en prioriterad region för datacentertjänster. Det avtalade lånet ska finansiera en utbyggnad på 24 MW fram till 2025 vid EcoDataCenters anläggning i Falun, tillsammans med investeringar i företagets befintliga anläggningar.

”Med det här lånet kan vi stötta den fortsatta digitaliseringen i regionen och finansiera stärkt konkurrenskraft inom datainfrastrukturen. EcoDataCenters anläggning i Falun är också ett bevis på hur det går att bygga hållbara datacenter, något som vi är glada att kunna stödja”, säger NIB:s vd André Küüsvek.

Datacentrets byggnader och deras kylningslösningar har utformats för att maximera energieffektiviteten. Elektriciteten som förbrukas vid anläggningen i Falun är 100 % förnybar. Dessutom är anläggningen ansluten till det lokala kraftvärmeverket, vilket gör att överskottsvärmen kan återanvändas.

”Vi befinner oss på en mycket spännande tillväxtresa som företag. Därför är det viktigt att ha rätt finansiella partners med på tåget. Vi är mycket glada över möjligheten att arbeta tillsammans med NIB”, säger Peter Michelson, vd för EcoDataCenter.

EcoDataCenter är en svensk datacenteroperatör som tillhandahåller hållbara och säkra lösningar för datacenter. Bolaget grundades 2014 och ägs av den nordiska fondförvaltaren Areim.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Mikael Ahlers, Senior Banker, på +358 10 618 0386, Mikael.Ahlers@nib.int

Anita Algus, Communications, på +358 10 618 0525, Anita.Algus@nib.int

Related resources

27 Jun 2024

EcoDC AB

EUR 24 million