Lahti

11 Mar 2014

NIB finansierar busscenter och skolor i Lahtis, Finland

Ett nyt multifunktionellt skolområde. Visualisation: Lahtis stad

Nordiska Investeringsbanken (NIB) och Lahtis stad har tecknat ett nytt låneavtal på 30 miljoner euro. Lånet har en återbetalningstid på 15 år, och ska finansiera en ny buss- och fraktterminal samt två multifunktionella skolområden i Lahtis i södra Finland.

Lahtis investerar i utveckling av den allmänna infrastrukturen för att förbättra passagerarströmmen i stadens viktigaste trafiknav, och för att förse de lokala samhällena med moderna utbildnings- och servicecenter.

Lahtis nya buss- och transportterminal kommer att byggas invid tågstationen. Den nuvarande terminalen är belägen 700 meter från stationen, så förflyttningen kommer att göra det lättare för passagerare att byta från ett färdmedel till ett annat. Den kommer också bidra till att minska rusningen i stadskärnan eftersom tung buss- och lastbilstrafik leds bort till järnvägsstationen. Buss- och transportterminalen i Lahtis hör till de tyngst trafikerade i Finland.

De två nya multifunktionella skolområdena kommer att erbjuda grundskolservice och husbibliotek, daghemsverksamhet, sporthallar, matsal, hälso- och tandläkarservice samt möteslokaler för det lokala samhället. Båda områdena medför betydande energieffektivitetsfördelar.

– Finansiering av kommunala investeringar i Lahtis hjälper staden att öka den allmänna servicekapaciteteten och produktiviteten vad gäller transport och grundskolutbildning. Vi tror att detta är ett lönsamt sätt att förbättra konkurrenskraften och miljön i det lokala samhället, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

Lahtis, med 100 000 invånare, är Finlands nionde största stad.

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta:

Tarja Kylänpää, Senior Director, Head of Infrastructure, Transportation & Telecom Group, tfn +358 10 618 0237,

Dimitrijs Alehins, Senior Communications Specialist, tfn +358 10 618 0296,

Related resources

10 Mar 2014

City of Lahti

EUR 30 million

Article

12.6.2014

Lahti is building an easy travel centre