Bild: Boliden/Tomas Westermark

28 Apr 2020

NIB finansierar Bolidens expansionsinvesteringar i Sverige och Finland

NIB och det svenska gruv- och metallförädlingsföretaget Boliden har tecknat avtal om ett lån på 100 miljoner euro för investeringar i Kevitsagruvan i finska Lappland och smältverket på Rönnskär i norra Sverige.

Lånet med en löptid på åtta år ska användas för expansion av gruvverksamheten vid dagbrottet Kevitsa i norra Finland där det utvinns koppar, nickel, guld, platina och palladium. Expansionen av dagbrottet ger en produktionsökning på nästan 20 procent.

Boliden investerar också i en ny lakningsanläggning på Rönnskärsverket i norra Sverige. Anläggningen ska utvinna metall från restmaterial. Upp till 50 000 ton avfall från smältverket ska upparbetas årligen och öka produktionen av blysulfat och koppar/zinksulfat.

”Gruvdrift spelar en betydande roll för den ekonomiska produktionen, sysselsättningen och arbetsproduktiviteten i den arktiska regionen. Investeringarna ska stärka konkurrenskraften och resurseffektiviteten samt hjälpa Boliden hantera restmaterial på ett mer effektivt sätt”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Basmetaller som koppar och nickel förväntas spela en nyckelroll i miljöomställningen, eftersom de i högre grad ingår i teknologi som används för att fasa ut fossila bränslen. Investeringarna ska bidra till en mer miljövänlig produktion av koppar och nickel.

Boliden är ett svenskt gruv- och metallförädlingsföretag vars huvudmetaller är koppar, zink, nickel, bly, guld och silver. Huvudkontoret är beläget i Stockholm, och företaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Irland. Boliden har cirka 6 000 anställda.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Lars Synnes, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0504, lars.synnes@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Related resources

22 Apr 2020

Boliden Mineral AB

EUR 100 million