Image: AFRY AB

15 Jun 2022

NIB finansierar AFRY:s expansion och nya tjänsteutbud

Nordiska investeringsbanken (NIB) och teknik-, design- och rådgivningsföretaget AFRY AB har avtalat om ett sjuårigt lån på 500 miljoner kronor (cirka 47,1 miljoner euro). Finansieringen från NIB stöder målinriktade förvärv för att snabba upp bolagets fortsatta tillväxt och bredda serviceutbudet.

En del av investeringarna är kopplade till etableringen av AFRY X, en ny affärsenhet som ska kombinera företagsgruppens tjänster inom industrirådgivning med olika digitala lösningar inom Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), och cybersäkerhet. För att smidigt integrera nya digitala tjänster i sin verksamhet har AFRY förvärvat sex mindre nordiska mjukvaru- och it-företag med specifik kompetens inom området.

En annan del av lånet finansierar delvis AFRY:s förvärv av Vahanen Group, ett finländskt multidisciplinärt konsultbolag med tyngdpunkt på fastigheter och byggande, för att stärka gruppens marknadsställning inom byggkonsultsektorn. Dessutom förväntas förvärvet ge AFRY:s kunder inom och utom regionen tillgång till Vahanens kompetens i livscykelhantering och miljötjänster.

”AFRY är ett av de ledande företagen inom hållbar teknik och rådgivning i regionen, och vi är glada att vara med på deras tillväxtresa. Den här investeringen stöder AFRY:s expansion av tjänsteutbudet och ger också de förvärvade bolagen tillgång till en bredare kundbas”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

AFRY AB (publ) driver verksamhet inom de sex enheterna Infrastructure, Industrial & Digital Solutions, Process Industries, Energy, Management Consulting, och den nyligen etablerade AFRY X. Företaget sysselsätter cirka 17 000 anställda i 40 länder; den övervägande delen av arbetsstyrkan finns i Norden.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Frank Reichelt, Senior Banker, Services & Consumer, på +358 10 618 0309, frank.reichelt@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

14 Jun 2022

AFRY AB

EUR 47.1 million