Image: Meyer

7 Jul 2023

NIB deltar i lånefacilitet för finansiering av det finska varvsföretaget Meyer Turku Oy

NIB deltar med en andel av 100 miljoner euro i en lånefacilitet till det finländska varvsföretaget Meyer Turku Oy (Meyer). Lånefaciliteten ska finansiera bygget av två kryssningsfartyg.

Faciliteten som leds av Commerzbank AG har en löptid som inte överstiger två år. NIB:s deltagande stöder företagets återhämtningsprocess. Varvet i Åbo är viktigt för det finländska marina klustret, direkt och indirekt genom underleverantörer.

Pandemin hade en stor inverkan på kryssningsindustrin, vilket resulterade i en minskning av passagerarvolymerna med nästan 75 procent. Även om effekten på kryssningsmarknaden var tillfällig påverkade det låntagarnas verksamhets- och investeringsprogram. Dessutom påverkade kriget i Ukraina varvets verksamhet, vilket bland annat har märkts som höjda råmaterialpriser, brist på arbetskraft samt i finansieringskostnaderna.

“Med detta lån kan vi stödja ett företag i ett av våra medlemsländer i en utmanande verksamhetsmiljö och ekonomisk osäkerhet. Det marina klustret har betydande roll för Finlands export och som arbetsgivare”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

“Det är mycket uppskattat att NIB deltar i finansieringen av två mycket innovativa och miljövänliga kryssningsfartyg som skapar ökad sysselsättning och värde för den finska industrin. Fortsatt stöd genom tillgång till finansiering är avgörande för vårt varv. Vi är alla mycket tacksamma eftersom detta är ytterligare en viktig milstolpe för vår varvsverksamhet”, säger Jens Sandmann, CFO Meyer Group.

Låntagaren, Meyer Turku Oy, ägs av familjen Meyer och är ett av de ledande europeiska varvsföretagen. Meyer Turku-varvet är specialiserat på konstruktion av mycket krävande, innovativa och miljöeffektiva kryssningsfartyg. Meyer Turku driver Åbo skeppsvarv i Finland, där fartyg har byggts sedan 1737.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information kontakta
Kim Krokfors, Senior Banker, Country Lead for Finland, på +358 10 618 0517, kim.krokfors@nib.int

Lotta Forssell, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0498, lotta.forssell@nib.int

Related resources

07 Jul 2023

Meyer Turku Oy

EUR 100 million