4 Dec 2014

NIB beviljar lån för vindkraftspark i Vasa i Finland

NIB har avtalat om ett lån på 20 miljoner euro till EPV Vindkraft Ab. Lånet med en återbetalningstid på 12 år beviljas för anläggning av Torkkola vindkraftspark i närheten av staden Vasa i Finland.

Vindkraftsparken kommer att bestå av 16 turbiner på 3,3 MW och parkens totaleffekt är 52,8 MW. Parkens elproduktion kommer att vara cirka 150 000 MWh per år.

Enligt planerna kommer parken att tas i drift sommaren 2015.Projektet hjälper Finland att uppnå sitt mål att öka produktionen av vindkraft till 6 TWh före 2020.

EPV Vindkraft Ab är ett bolag enligt den så kallade Mankala-principen, med vilket avses en speciell finländsk bolagsordning för energiproduktion. Syftet med Mankala-bolag är att leverera energi till ett överkomligt pris till bolagets ägare.

EPV Vindkraft Ab ägs i sin helhet av det finländska energibolaget EPV Energi Ab som producerar och anskaffar el och värme till sina delägare.

Nordiska Investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution, som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Sebastian Påwals, Director, Head of Energy & Environment, tfn +358 10 618 0527,
Arild Moen, Senior Communications Officer, tfn +358 10 618 0420,

Related resources

04 Dec 2014

EPV Tuulivoima Oy

EUR 20 million