Smältverket Odda i Vestland, Norge. Foto: Boliden AB

28 Feb 2022

NIB beviljar lån för utbyggnad av Bolidens smältverk Odda i Vestland, Norge

NIB tecknar ett åttaårigt lån till Boliden för att bygga ut och uppgradera smältverket Odda i Vestland fylke, Norge.

Lånet på 100 miljoner euro utgör medfinansiering för att öka den årliga produktionskapaciteten för zinkprodukter till 350 000 ton från nuvarande 200 000 ton. Projektet ska enligt planerna vara färdigt före utgången av 2024.

Investeringen omfattar flera nya anläggningar vid Odda, bland annat en ny rostugn, en ny svavelsyraanläggning, modernisering av laknings- och reningsanläggningen, en ny elektrolyshall samt utbyggnad av gjuteriet och infrastrukturen för kajplatserna. Investeringarna omfattar också teknik så att Odda kan utvinna värdefulla metaller som bly, guld och silver och bearbeta gamla upplag med avfallsprodukter.

Smältverket drivs med fossilfri elektricitet och avfallsdeponeringen sker i grottor i berget med hjälp av hållbar teknik. Den ökade produktionskapaciteten innebär tillsammans med den förbättrade energieffektiviteten och användningen av fossilfri elektricitet en ytterligare minskning av koldioxidintensiteten.

– De viktiga ekonomiska faktorerna skala, digitalisering och automatisering kommer i hög grad att öka produktiviteten vid Bolidens zinksmältverk Odda för att möta ökande efterfrågan från byggsektorn, produktion av motorfordon och elinstallationer, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

– Investeringen innebär att zinkproduktionen i Odda, som har världsledande klimatprestanda, framtidssäkras samt att Europas stigande efterfrågan på zink kan mötas på ett ansvarsfullt sätt.”, säger Håkan Gabrielsson, CFO på Boliden.

Boliden är ett svenskt gruv- och metallförädlingsföretag vars huvudmetaller är koppar, zink, nickel, bly, guld och silver. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och företaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Irland. Boliden har cirka 6 100 anställda.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information kontakta
Liisa Vuorinen, Senior Client Executive, Industry, på +358 10 618 0248, liisa.vuorinen@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

23 Feb 2022

Boliden AB

EUR 100 million

Article

10.5.2022

Boliden Odda: Building for the next 100 years