Helen Oy

22 Nov 2016

NIB beviljar lån för att öka andelen förnybara bränslen i Finland

Foto: Helen Oy

NIB har tecknat avtal om ett 12-årigt lån med det finska energibolaget Helen Ab för att finansiera en ökning av andelen förnybara bränslen i energiproduktionen.

Lånet på 22 miljoner euro bidrar till finansieringen av ett pelletsvärmeverk som byggs på Sundholmen i Helsingfors samt en underjordisk kylcentral.

Pelletspannan på Sundholmen kommer att bli den största i sitt slag i Finland. Pannan har en bränsleeffekt på 100 MW och ger fjärrvärmekapacitet på 230–280 GWh per år, vilket motsvarar värmebehovet i 25 000 tvårumslägenheter. Driftsättning väntas ske i februari 2018.

Pelletsvärmeverket ersätter fjärrvärme från förbränning av naturgas och olja, och bidrar till att reducera koldioxidutsläppen med ca 50 000 ton per år.

Helen installerar också två värmepumpar i förbindelse med vattenbassängen som används i fjärrkylesystemet. Bassängen ligger i ett bergrum under Helsingfors stadskärna. Värmepumparna ska anslutas till Helens system för fjärrvärme och fjärrkyla, och har en kombinerad effekt på 15 MW kyla och 22 MW värme. Enligt planerna ska pumparna vara installerade i april 2018.

Helen Ab är Helen-koncernens moderbolag som producerar och säljer el, fjärrvärme och fjärrkyla. Företaget som har närmare 400 000 kunder runt om i landet täcker över 90 procent av Helsingfors uppvärmningsbehov med fjärrvärme, och bygger nu ut den energieffektiva fjärrkylan i Helsingfors. Helens mål är att nå total kolneutralitet i sin energiproduktion. Bolaget ägs av Helsingfors stad och hade 1 128 anställda i slutet av juni 2016.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Sami Loukkola, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0698,

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496,

Related resources

21 Nov 2016

Helen Oy

EUR 22 million