12 Sep 2016

NIB beviljar kompletterande lån till biokraftvärmeverk i Stockholm

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket invigdes i maj 2016. Foto: Fortum Värme Holding

NIB har tecknat avtal med Fortum Värme Holding om ett tioårigt lån på 600 miljoner kronor (65 miljoner euro) för att finansiera det nyligen invigda biomassabaserade kraftvärmeverket i Värtan i Stockholm.

Lånet på 600 miljoner kronor beviljas utöver det låneavtal på 1 400 miljoner kronor som tecknats i juni 2014 mellan NIB och AB Fortum Värme Holding AB samägt med Stockholms stad (publ). Tilläggslånet ska bidra till att finansiera utformningen, byggandet, driften och underhållet av kraftvärmeverket i Värtan.

Det biobränsleeldade kraftvärmeverket som invigdes i maj 2016 är en viktig tillgång i utvecklingen av hållbar energiförsörjning i Stockholm. Planen är att fjärrvärmen i den svenska huvudstaden år 2030 ska vara producerad helt och hållet av förnybar eller återvunnen energi.

Fortum Värme Holding samägs av Fortum Oyj och Stockholms stad. Bolaget producerar och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla i Stockholm och fem omgivande kommuner.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Sebastian Påwals, Director, Head of Energy & Environment, på +358 10 618 0527,
Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0420,

Related resources

07 Sep 2016

AB Fortum Värme Holding, co-owned with City of Stockholm

EUR 63.1 million