Image: Meyer Turku

29 Jun 2022

NIB beviljar covid-19-responslån till varvsföretaget Meyer Turku Oy

Nordiska investeringsbanken (NIB) deltar med en andel av 100 miljoner euro i en finansieringsfacilitet på 1 056 miljoner euro till det finländska varvsföretaget Meyer Turku Oy (Meyer). Lånet från NIB stöder företagets återhämtningsprocess i anslutning till covid-19-pandemin.

Covid-19-utbrottet år 2020 påverkade kryssningsindustrin kraftigt med en nedgång på 75 procent i passagerarvolymerna jämfört med föregående år. Även om effekten på kryssningsmarknaden var tillfällig påverkade det låntagarnas verksamhets- och investeringsprogram. Anpassningsåtgärderna innebar utmaningar för företagets finansiering.

Varvet i Åbo är viktigt för det finländska marina klustret, direkt och indirekt genom underleverantörer, och lånet stöder återhämtningsprocessen. Finansieringen som leds av Commerzbank AG har en löptid på upp till två år. 

”Avsikten med detta lån är att tillhandahålla finansiering för att lindra de ekonomiska utmaningarna förknippade med covid-19. NIB stöder sina medlemsländer samt företag under och efter krisen”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Covid-19-utbrottet och krisen som följde påverkade kraftigt vår verksamhet inom Meyer Turku liksom hela det finländska marina klustret. Även om vi byggde och levererade fartyg till våra kunder som planerat behövde vi samtidigt vidta anpassningsåtgärder för covid-19-krisen, inklusive finansiering,” säger Tim Meyer, verkställande direktör för Meyer Turku.

”Vi på Meyer är tacksamma för NIB:s stöd i dessa utmanande tider och ser fram emot vårt samarbete på lång sikt. Vi ser detta som början på ett partnerskap,” säger Jens Sandmann, ekonomidirektör för Meyer Group.

Låntagaren, Meyer Turku Oy, ägs av familjen Meyer och är ett av Europas ledande varvsföretag. Meyers varv i Åbo är specialiserat på att bygga mycket krävande, innovativa och miljöeffektiva kryssningsfartyg. Meyer Turku driver varvet i Åbo, där fartyg har byggts sedan 1737.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, kontakta
Kim Krokfors, Senior Banker, Materials & Real estate, på +358 10 618 0517, kim.krokfors@nib.int
Lotta Forssell, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0498, lotta.forssell@nib.int

Related resources

27 Jun 2022

Meyer Turku Oy

EUR 100 million