Snellmans fabrik i Jakobstad. Foto: Snellman

5 Aug 2021

NIB avtalar om lån för att stärka livsmedelsproduktion och logistik i Finland

NIB och det finska familjeägda företaget Snellman har tecknat avtal om ett sjuårigt lån på 15 miljoner euro. Med hjälp av lånet kan Snellman finansiera ny kapacitet för produktion och logistik i Kervo och Jakobstad i Finland.

Investeringen möjliggör för Snellman att fortsätta växa på en konkurrensutsatt marknad, och främjar en mer stresstålig och hållbar inhemsk köttindustri.

”Lånet avspeglar NIB:s mål att identifiera och finansiera möjligheter för midcap-företag i bankens medlemsländer”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

Snellman-koncernen har nästan 1 700 anställda. Företagets rötter är i Jakobstad i Österbotten. Koncernens två verksamhetsområden är köttproduktion och färdigmat. Enligt koncernen har kärnan i dess verksamhet i närapå 70 år varit inhemska och rena råvaror, samarbete med lokala producenter och produkter av god kvalitet.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kim Krokfors, Senior Banker, +358 10 618 0517, kim.krokfors@nib.int 

Lisa-Maria Altenberger, Communications unit, +358 10 618 0234,
lisa-maria.altenberger@nib.int 

Related resources

05 Aug 2021

Snellman Group

EUR 15 million