Bild: Lidl Sverige

16 Dec 2021

NIB avtalar om hållbarhetslänkat lån med Lidl Sverige

NIB och Lidl Sverige har tecknat ett tioårigt låneavtal på 525 miljoner kronor. Lånet är kopplat till resultatindikatorer (KPIs) för minskning av utsläppen och matsvinnet.

Lidl Sverige är en föregångare inom hållbarhet inom den nordisk-baltiska dagligvaruhandeln genom en bred förankring i långsiktiga mål inom miljö och socialt ansvar. Lidl Sverige hör till den tyska Schwarz-koncernen, som enligt omsättning är Europas största detaljhandlare för mat. Syftet med NIB:s hållbarhetslänkade lån är att skapa finansiella incitament för Lidl och ytterligare befästa bolagets målsättningar inom klimatpåverkan och cirkulär ekonomi.

NIB och Lidl Sverige har kommit överens om följande resultatindikatorer för lånet: 1) minska användningen av fluorkolväten i kylmaskinerna i Lidl Sveriges samtliga butiker, lager och i bolagets huvudkontor, 2) genomföra fossilfria transporter genom att öka andelen av förnybara drivmedel och antalet elbilar i bolagets fordonspark och 3) minska matsvinnet från butiker och lager.

De tre målen följs upp årligen och ska uppnås före utgången av februari 2026.

”NIB:s hållbarhetslänkade lån överensstämmer med våra kunders företagsstrategier och är avsedda att främja utvecklingen av hållbara finansmarknader. Det här lånet ska stärka Lidl Sveriges hållbarhetsprestanda”, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB.

”Det här lånet innebär ytterligare ett steg framåt för vårt hållbarhetsarbete. Vi växer och tar marknadsandelar men vi vill växa hållbart. Det här lånet möjliggör det och visar på trovärdigheten i vårt hållbarhetsarbete”, säger Martin Kauffner, ekonomidirektör på Lidl Sverige.  

Lidl Sverige har för närvarande 203 butiker och över 5 000 anställda. Bolagets marknadsandel närmar sig 6% procent av dagligvaruhandeln i Sverige.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

Lidl Sveriges första butiker öppnades i september 2003 och företaget har sedan dess utmanat dagligvaruhandeln i Sverige. Idag har Lidl Sverige vuxit till en dagligvarukedja att räkna med, med 203 butiker i Sverige från Trelleborg i söder till Boden i norr. Sammanlagt arbetar drygt 5 000 personer på Lidl Sverige. Huvudkontoret ligger i Barkarbystaden i Järfälla kommun och Lidl har tre centrallager belägna i Halmstad, Rosersberg och Örebro samt fyra fastighetskontor i Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö.

För mer information, kontakta

Seppo Halttunen, Senior Client Executive, Services & Consumer, på +358 10 618 0411, seppo.halttunen@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, kommunikationsenheten, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Related resources

13 Dec 2021

Lidl Sverige KB

EUR 51 million