7 Sep 2015

NIB allokerar 500 miljoner euro till ett arktiskt låneprogram

Nordiska investeringsbanken (NIB) lanserar ett arktiskt låneprogram med en låneram på upp till 500 miljoner euro för projekt i de nordligaste regionerna.

”NIB:s medlemsländer ägnar allt större uppmärksamhet åt hållbar utveckling i den arktiska regionen. Lanseringen av det nya låneprogrammet avspeglar medlemsländernas prioriteringar”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

”I de nordligaste regionerna behövs investeringar i bland annat energisektorn, transportsektorn och små och medelstora företag som är väl insatta i de speciella miljöförhållandena i området. Vi hoppas att det nya låneprogrammet ska bidra till att man finner lösningar för de trängande behoven i regionen.”

Finansieringen av arktiska projekt kommer att utvecklas som en del av NIB:s fortlöpande utlåning. Banken erbjuder finansiering till investeringar som stöder NIB:s medlemsländers strategier för den arktiska regionen. Typiska låneprojekt är anläggning av järnvägar, vägar och hamnar samt utveckling av kraftproduktion och överföring som bygger på förnybara energikällor och biomassa.

NIB har lång erfarenhet av att finansiera projekt i den arktiska regionen. NIB deltar också i två partnerskap för den nordliga dimensionen – Nordliga dimensionens miljöpartnerskap (NDEP) och Nordliga dimensionens trafik- och logistikpartnerskap (NDPTL) – som utvecklar projektplaner inom sina respektive områden, med stark fokus på den arktiska regionen.

Det nya arktiska finansieringsprogrammet kommer att fokusera på prioriterade investeringar som fastställs senare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, vänligen kontakta
Jukka Ahonen, Head of Communications, på +358 10 618 0295,