20 Jun 2023

Hanna Pajunen utnämnd till ny HR-chef på NIB

Hanna Pajunen (Finland) har utnämnts till HR-chef på Nordiska investeringsbanken (NIB). Hon kommer att vara medlem av ledningsgruppen och ansvara för bankens HR-verksamhet.

Hanna Pajunen har en lång ledarskapserfarenhet från HR-funktioner inom försäkrings- och läkemedelssektorerna i Finland, Norden och Europa. För tillfället leder hon enheten People and Organization vid Novartis i Norden.

“Vi vill hälsa Hanna varmt välkommen till vårt ledarteam,” säger NIB:s verkställande direktör André Küüsvek. ”Hennes mångsidiga erfarenhet av HR-verksamhet stärker ytterligare NIB:s position som en stark och attraktiv arbetsgivare. Vår personal är bankens viktigaste tillgång.”

“Jag ser mycket fram emot att börja på NIB,” säger Hanna Pajunen. ”Som en internationell finansinstitution stöder NIB en hållbar utveckling och grön omställning i sina medlemsländer. Jag är glad över att få bidra till detta tillsammans med NIB:s kompetenta, motiverade och mångsidiga team.”

Hanna Pajunen tillträder tjänsten i Helsingfors senast 18 september.

För mer information:
André Küüsvek, verkställande direktör, NIB, tfn +358 10 618 001, info@nib.int
Hanna Pajunen, HR-chef, NIB, från och med 18 september, tfn +358 40 041 6670
Jukka Ahonen, kommunikationsdirektör, NIB, tfn +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditbetyg, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.