27 Oct 2014

Nordycki Bank Inwestycyjny finansuje inwestycję w celu redukcji emisji z procesów spalania w Polsce

Nordycki Bank Inwestycyjny (Nordic Investment Bank, NIB) podpisał umowę 12-letniego kredytu na kwotę 67,5 mln złotych (16,2 mln euro) z polską firmą energetyczną Energa SA przeznaczonego na sfinansowanie projektu budowy farmy wiatrowej o mocy 20 MW w północno-zachodniej Polsce.

Farma wiatrowa przyczyni się do zmniejszenia ilości prądu generowanego przez spalanie węgla.

Farma wiatrowa zostanie zlokalizowana w Myślinie niedaleko Kołobrzegu na wybrzeżu Morza Bałtyckiego i będzie się składać z dziesięciu turbin Gamesa G97 o mocy wyjściowej 2 MW każda. Rozruch farmy wiatrowej zaplanowano na listopad 2014 r.

Strategią spółki Energa SA jest zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w swoich zasobach wytwórczych i wspieranie efektywnego wykorzystania energii. Spowoduje to redukcję emisji dwutlenku węgla i siarki również dla krajów członkowskich NIB położonych w basenie Morza Bałtyckiego.

„Z przyjemnością rozwijamy naszą działalność przy wsparciu finansowym Nordyckiego Banku Inwestycyjnego” – mówi Roman Szyszko, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Energa SA.

„Finansowanie projektu farmy wiatrowej Myślino wpisuje się w długoterminowe zaangażowanie naszego banku w poprawę stanu środowiska w regionie nordycko-bałtyckim” – mówi Henrik Normann, prezes i dyrektor generalny NIB.

W 2010 r. Nordycki Bank Inwestycyjny wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju udzielił firmie Energa kredytu w wysokości 200 mln złotych w celu sfinansowania modernizacji sieci elektroenergetycznej firmy, w tym budowy przyłączy napowietrznych na potrzeby farm wiatrowych. Budowa 20 MW farmy wiatrowej w Myślinie jest możliwa właśnie dzięki temu programowi modernizacji.

Grupa Energa to jedna z czterech głównych grup w branży elektroenergetycznej w Polsce. Działa ona w północnej części Polski, dostarczając 20,4 TWh energii rocznie do ponad 2,9 mln klientów poprzez jej sieć dystrybucyjną, która pokrywa 25% powierzchni kraju.

Nordycki Bank Inwestycyjny to międzynarodowa instytucja finansowa należąca do ośmiu krajów członkowskich: Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii i Szwecji. Bank finansuje projekty prywatne i publiczne zarówno w krajach członkowskich, jak i poza nimi. Nordycki Bank Inwestycyjny ma najwyższą z możliwych ocenę zdolności kredytowej AAA/Aaa wystawioną przez wiodące agencje ratingowe Standard & Poor’s i Moody’s.Dalsze informacje można uzyskać, kontaktując się z następującymi osobami:
Sami Loukkola, starszy kierownik ds. kredytów, telefon: +358 50 311 3698,
adres e-mail:

Arild Moen, starszy specjalista ds. komunikacji, telefon: +358 10 618 0496,
adres e-mail:

Related resources

23 Oct 2014

Energa SA

EUR 16 million

Article

16.1.2017

Polish wind energy: from leap to stall?