HIAS wastewater treatment plant

15 Apr 2019

NIB signerer lånerammeavtale for finansiering av vannbehandling i Sør-Norge

NIB har signert en lånerammeavtale for et 30-årig lån med det interkommunale selskapet Hias IKS i Sør-Norge for forbedring av drikkevann og infrastruktur for rensing av avløpsvann.

Lånerammeavtalen gir Hias IKS opsjon på å låne 270 millioner norske kroner (27,7 millioner euro) fra NIB for å finansiere utskifting av et utdatert vannverk i Hamar. Vannverket ble bygd i 1954. Arbeidet begynner i 2019, og skal være fullført innen utgangen av 2021. Prosjektet skal forbedre vannkvaliteten, øke kapasiteten og fornye tilknyttede vannrør og pumpestasjoner.

Hias IKS vil også konstruere en omfattende prosess for biologisk fosforfjerning basert på biofilmbærere for sitt avløpsrenseanlegg i Ottestad. Dette vil erstatte et kjemisk rensetrinn ved anlegget. Arbeidet begynner i 2019, og skal være fullført innen utgangen av 2021.

Oppgraderingen av Hias’ avløpsrenseanlegg skal øke behandlingskapasiteten, samt forbedre gjenvinningen av fosfor fra avløpsslammet.

Hias IKS er et interkommunalt selskap som eier vannverk og er tjenesteleverandør på vann- og avløpsområder for eierkommunene Hamar (52 %), Stange (21 %), Ringsaker (20 %) og Løten (7 %) i Sør-Norge. Hias eier og driver vannbehandlingsanlegg i Hamar og Stange samt renseanlegget i Ottestad, ca. 70 kilometer med overføringslinjer, ti pumpestasjoner, seks høydebasseng og seks målestasjoner. Selskapet har ca. 55 ansatte.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittvurderingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittvurderingsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon kontakt
Kersti Talving, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0245, Kersti.Talving@nib.int
Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

 

 

Related resources

09 Apr 2019

Hias IKS

EUR 27.7 million