Vamma-vannkraftverket i Østfold. Foto: E-CO Energi Holding AS

13 Dec 2018

NIB samfinansierer vannkraftprosjekter i Norge

NIB og det norske kraftkonsernet E-CO Energi Holding AS har inngått en langsiktig låneavtale på 1,8 milliarder kroner for å finansiere byggingen av tre nye vannkraftverk og utvidelsen av et eksisterende kraftverk i Norge.

Lånet vil trekkes opp i to like store transjer med henholdsvis ti og tolv års løpetid. Lånet finansierer byggingen av Rosten, Nedre Otta og Tolga: tre nye, mellomstore vannkraftverk plassert langs Norges lengste elv, Glomma. Disse er elvekraftverk, hvilket er en bærekraftig måte å generere fornybar energi på i et allerede regulert vassdrag.

Det nye Rosten-anlegget vil øke årlig vannkraftproduksjon med 192 GWh, mens Nedre Otta og Tolga vil gi 315 GWh respektive 205 GWh.

Videre vil lånet finansiere oppgraderingen og utvidelsen av det eksisterende Vamma-vannkraftverket i Østfold sør for Oslo. En ny, 128 MW kaplanturbin vil bli installert, hvilket vil øke anleggets årlige kraftproduksjon med 230 GWh. Dette vil også muliggjøre utnytting av hittil ubrukt potensiale fra elvekraft.

Investeringene i vannkraft vil betydelig øke produksjonen av fornybar energi i Norge, og sikre forsyningssikkerhet. – Vannkraft er en av de eldste og sikreste måtene å skape fornybar energi på, sier Henrik Normann, konsernsjef og administrerende direktør i NIB.

Vannkraftproduksjonen i Glomma starter i Sør-Trøndelag og ender i Fredrikstad i Østfold sør for Oslo. Ca. 10% av norsk vannkraft produseres av vassdraget.

Prosjektene er kvalifisert for finansiering med NIBs miljøobligasjoner.

E-CO Energi Holding AS er et av Norges ledende kraftkonsern. Kjernevirksomheten er eierskap og forvaltning av vannkraftverk, og utviklingen av fornybare energiprosjekter. Selskapet er 100% eid av Oslo Kommune.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterlige informasjon, kontakt

Yngve Söderlund, Senior Manager, Origination, tlf.: +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, tlf.: +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Related resources

11 Dec 2018

E-CO Energi Holding AS

EUR 181.43 million