15 Mar 2023

NIB og Sparebanken Møre finansierer SMB investeringer på Nordvestlandet

NIB og Sparebanken Møre har lansert en seksårig lånefasilitet for videreutlån til små og mellomstore bedrifter på Nordvestlandet.

Låneprogrammet på 500 millioner kroner vil gå til finansiering av prosjekter som gir økt kokurransekraft for små og mellomstore bedrifter  i ulike sektorer som eiendom, fiske, tjenester og forsyningsskip.

-Jeg er glad for å fortsette samarbeidet vi startet med Sparebanken Møre i 2002 som er avgjørende for NIB for å nå ut til de mange bedriftene på Nordvestlandet. De små, mellomstore og litt større bedrifter bidrar betydelig til produksjon og jobbskaping i regionen. Å gi bedre tilgang til finansiering for prosjekter som øker produktiviteten betyr at vi kan bidra til å styrke konkurransen og effektiviteten i markedene, sier André Küüsvek, president og administrerende direktør i NIB.

Sparebanken Møre ble etablert i 1985 og har 27 kontorer i Møre og Romsdal.

Administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, sier «Dette er en viktig langsiktig avtale for Sparebanken Møre og kundene våre. Fylket vårt har en stor andel av små- og mellomstore bedrifter som er viktige generatorer for utvikling og nyskaping. Gjennom låneavtalen kan vi legge til rette for vekst og nødvendige investeringer i dette segmentet. Den nordiske investeringsbank (NIB) er en sentral finansiell aktør i Norden og Baltikum og denne avtalen befester vårt lange og gode samarbeid med NIB».

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, kontakt

Jim Dahlström, Senior Banker, +358 10 618 0334, jim.dahlstrom@nib.int

Arild Moen, Associate Director, Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

For Sparebanken Møre

Ove T. Ness, AVP Head of Treasury, Ove.ness@sbm.no

Related resources

15 Mar 2023

Sparebanken Møre

EUR 45.66 million