Image: Lyse AS

5 Feb 2024

NIB og Lyse AS signerer låneavtale for å støtte 5G-nettverksutvidelse i Norge

Den nordiske investeringsbank (NIB) og det norske energi- og telekommunikasjonsselskapet Lyse AS har signert en 15-årig låneavtale på 1 milliard kroner (85 millioner euro) for å finansiere Lyses 5G-basestasjonsprosjekt i Norge.

Det nye lånet innebærer oppgradering av over 2800 eksisterende basestasjoner og etablering av over 3500 nye. Oppgraderingsprosjektet skal etter planen gå over en treårsperiode og vil gi 5G-dekning til 99,5 % av Norges befolkning.

Siden 2009 har NIB og Lyse AS samarbeidet om fire lån til vannkraft- og strømnettprosjekter. Senest i 2022 ga NIB også lån til finansiering av Lyses utbygging og oppgradering av strømnettet.

«Investeringen i Lyses 5G-nett er et sentralt grep for å fremme Norges digitale infrastruktur. Det gir bedre dekning og legger til rette for fremtidig teknologisk utvikling. Dette prosjektet er svært viktig for å sikre effektiv og utbredt digital tilgang i Norge», sier André Küüsvek, president og CEO i NIB.

«Utplasseringen av disse stasjonene vil videre bidra til å diversifisere teknologileverandørene i Norges telekommunikasjonsinfrastruktur, noe som vil øke kommunikasjonssikkerheten», sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse.

Lyses kjernevirksomhet er å produsere energi- og telekomprodukter samt bygge og drifte infrastrukturen. Produktspekteret består av elektrisitet, hovedsakelig fra vannkraft, samt telefoni og bredbåndstjenester.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Patrik Marckert, Senior Banker i NIB, på +358 10 618 0321, patrik.marckert@nib.int

David Rasmusson, Communications, på +358 50 476 3071, David Rasmusson@nib.int

Related resources

02 Feb 2024

Lyse AS

EUR 85 million