Rødungen Nord Bilde: Hafslund

14 May 2024

NIB og Hafslund forsterker damsikkerhet og sikrer strømforsyning

NIB har signert et lån med fornybarselskapet Hafslund AS, for å rehabilitere demninger og vannkraftstasjoner. På grunn av økte risikoer for ekstremvær er det avgjørende å forbedre damsikkerheten for å forhindre katastrofale konsekvenser og sikre en stabil strømforsyning og offentlig sikkerhet.

Det totale lånevolumet på 1 milliard kroner er fordelt på to like store transjer, med henholdsvis 10- og 8 års løpetid. Lånet vil bidra til å finansiere 50 % av selskapets investeringsprogram for å oppgradere flere demninger, med start i de viktigste som Viddalen, Nyheller og Rødungen Nord.

– Rehabilitering av demninger og vannkraftstasjoner er kritisk både fra et klimaendrings-tilpasningsperspektiv, samt styrking av Norges fornybare kraftproduksjon ved å øke generasjonskapasiteten og forlenge den tekniske levetiden, sier André Küüsvek, NIB President og CEO.

– Vi er fornøyde med signeringen av denne låneavtalen og setter pris på det fortsatte langsiktige samarbeidet med NIB. Midlene vil bli brukt til å finansiere eiendeler og prosjekter som bidrar til overgangen mot et lavkarbonsamfunn. Dette representerer en viktig del av vår visjon – For en verden i balanse, med fornybart, sier Berit Sande, Konserndirektør Økonomi og Finans i Hafslund AS.

Hafslund-konsernet består av tre forretningsområder: Vannkraft (Hafslund Eco Vannkraft), Fjernvarme og kjøling (Hafslund Oslo Celsio) og Vekst og investeringer (Hafslund Vekst). Hafslund Eco Vannkraft er Norges nest største produsent av vannkraft med en installert kapasitet på 5,2 GW fordelt på 81 kraftverk hovedsakelig i sør i landet. Hafslund Vekst tester og utvikler nye forretningskonsepter og bistår kunder med rådgivningstjenester. Hafslund Oslo Celsio er Norges største produsent av fjernvarme og leverer varmt vann til oppvarming til mer enn 200 000 mennesker i Stor-Oslo.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Patrik Marckert, Senior Banker, Public Sector & Utilities, +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Arild Moen, Associate Director, Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

14 May 2024

Hafslund ASA

EUR 88 million