Image: Eidsiva Energi

18 Nov 2022

NIB og Eidsiva fortsetter elektrifisering av Norge

Den nordiske investeringsbank (NIB) og energiselskapet Eidsiva Energi AS har signert en 10-årig låneavtale for å utvide og oppgradere strømnettet i Oslo-regionen.

Lånet på 500 millioner kroner skal finansiere 29 kilometer lange høyspentledninger og kabler samt 13 transformatorstasjoner. Prosjektet skal øke nettkapasiteten og få fart på elektrifiseringen av Norge ved å koble nettverket til ladestasjonene for private og offentlige transportkjøretøy.

På grunn av investeringene vil elektrisitetsdistribusjonen kunne øke med rundt fire prosent i Oslo-regionen. Den økte forsyningssikkerheten vil bidra til å imøtekomme Norges stadig økende etterspørsel etter elektrisitet, som anslås å dobles innen 2039.

-Dagens energikrise krever mer elektrifisering og det er kun mulig gjennom gode nok overføringsnettverk. NIBs fortsatte partnerskap med Eidsiva bidrar til å bygge infrastrukturen som kreves for det grønne skiftet i vår region, sider André Küüsvek, NIB President and CEO.

Dette er den tiende låneavtalen for Norges kraftinfrastruktur mellom NIB og Eidsiva siden starten av samarbeidet i 2007.

Eidsiva Energi AS er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap. Det eies 50 % av Hafslund AS, mens Innlandet Energi Holding AS eier 49,41 % og Åmot kommune eier resten. Hafslund E-CO AS eies av Oslo kommune.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyeste mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende ratingbyråene Standard & Poor’s og Moody’s.

For mer informasjon, ta kontakt med
Patrik Marckert, Senior Banker, Utilities, +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int  
Vytautas Brazaitis, Communications Officer, +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

18 Nov 2022

Eidsiva Energi AS

EUR 48.2 million