29 Jun 2022

NIB lanserer tredje lånefasilitet med Sparebanken Sør

NIB og Sparebanken Sør har lansert en lånefasilitet på 1 milliard kroner, med en løpetid på seks år, for små og mellomstore bedrifter i Sør-Norge.

Dette er det tredje låneprogrammet avtalt mellom NIB og Sparebanken Sør. De forrige to ble signert i 2017 og 2018 og er fordelt på prosjekter i SMB-sektoren, for eksempel investeringer i nye lokaler. Midlene til dette tredje lånet vil også bli gitt til SMBer for å finansiere prosjekter i Agder, Rogaland og Vestfold og Telemark i Sør-Norge. Prosjekter må oppfylle NIBs bærekraftskrav for å være kvalifiserte.

-De små mellomstore og bedriftene utgjør en betydelig andel av samlet produksjon og sysselsetting i våre medlemsland. Vi forventer derfor at lånefasiliteten med Sparebanken Sør vil bidra til å øke produktiviteten og effektiviteten av investeringene i Sør-Norge, sier André Küüsvek, president og administrerende direktør i NIB.

Sparebanken Sør er den sjette største sparebanken i Norge målt i forvaltningskapital. Basert i Kristiansand, Sør-Norge, har den regionale sparebanken 22.000 bedriftskunder og 180.000 personkunder. Banken leverer finansielle tjenester i Sør-Norge i Agder, Rogaland og Vestfold og Telemark.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Jim Dahlström, Senior Banker, +358 10 618 0334, jim.dahlstrom@nib.int

Arild Moen, Associate Director, Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

29 Jun 2022

Sparebanken Sør

EUR 97.58 million