5 Jul 2021

NIB låner ut til oppgradering av strømnettet i det arktiske Norge

NIB har inngått en 7-årig låneavtale med det norske nettselskapet Arva AS for å oppgradere strømnettet og øke forsyningssikkerheten i Nord-Norge.

Lånet er på 400 millioner kroner og gjør at Arva kan bygge nye strømledninger, kabler og understasjoner, men også renovere dagens nettløsninger.

Investeringene vil sikre elektrifiseringen i regionen, løse strømforsyningsbegrensninger og øke forsyningssikkerheten. Det er et økende behov for pålitelige strømsystemer i Nord-Norge, og da spesielt for havner, fiskeindustrien og ladestasjoner for elbiler. Elektrifiseringen vil erstatte dieselgenerert elektrisitet, noe som vil fase ut en betydelig mengde CO2-utslipp fra produksjonen av denne.

Arvas investeringer i strømnettet har også muliggjort innlemming av nye fornybare kilder, slik som vind- og solkraft, i det eksisterende strømnettet. Som et resultat har man innlemmet rundt 300 MW fornybar strømkapasitet i strømnettet.

-Vi er glade for å kunne finansiere dette Arva-prosjektet, som både vil øke forsyningssikkerheten i regionen og sørge for elektrifisering av store fiskerier i Nord-Norge, sier André Küüsvek, administrerende direktør i NIB.

Arva AS er det sjette største strømselskapet i Norge og ble dannet etter en sammenslåing av nettselskapene til Troms Kraft (Troms Kraft Nett AS) og Bodø Energi/Dragefossen (Nordlandsnett AS) den 19.12.2020. Selskapet har hovedkontor i Bodø, men har også kontor i Tromsø, som er regionen der prosjektet skal gjennomføres.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittvurderingsbyråene Standard & Poor’s og Moody’s.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med

Patrik Marckert, Senior Banker, på tlf. +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Iiris Anttalainen, Communications Unit, på tlf. +358 10 618 0258, iiris.anttalainen@nib.int

Related resources

02 Jul 2021

Arva AS

EUR 40 million