Bilde: Varanger Kraft

8 Jul 2021

NIB låner til utbyggingen av Varrangerringen

Den nordiske investeringsbank (NIB) har signert en syvårig låneavtale med Varanger Kraft for å finansiere oppgradering av Varangerringen i Nord-Norge.

NIBs lån på 235 millioner kroner lån vil samfinansiere tre nye høyspentlinjer (132 kV), fire nye nettstasjoner og oppgradering av to eldre nettstasjoner.

-Oppgraderingen og utvidelsen av Varangerringen vil øke sikkerheten til strømforsyningen og spenningskvalitet og gjøre det mulig å koble til ny fornybar energiproduksjon, sier André Küüsvek, administrerende direktør i NIB.

Prosjektet gjør det også mulig å øke elektrifiseringen i eksisterende og ny industri og styrke tilførsel av fornybar energi til transportører på sjø og land. Nesten 150 MW vindkraft er koblet til Varangerringen, som en del av prosjektet. Den totale godkjente vindkraftkonsesjonen er på 320 MW, og Varangerringen er bygget for å betjene denne kapasiteten.

Prosjektet muliggjør også Varanger Krafts utviklingsprosjekt der grønt hydrogen og ammoniakk skal produseres basert på energi fra vindkraft.

Den totale prosjektkostnaden for Varangerringen er 625 millioner kroner, hvorav NIB finansierer 38%.

Varanger Kraft gruppen er et regionalt energikonsern som produserer fornybar energi fra vann- og vindkraft, transporterer energien via nett, bygger og driver fiberbasert kommunikasjon, bygger og vedlikeholder kraftnett og vindkraftverk og selger strøm til forbrukere i Varanger, Nord-Norge. Virksomheten ble etablert i 1938. Selskapet eies av kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Deanu/Tana, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Unjarga/Nesseby. Varanger Kraft har 170 ansatte med hovedkontor i Vadsø.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Mr Patrik Marckert, Senior Client Executive, Utilities, tlf. +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int
Mr Vytautas Brazaitis, Communications Officer, tlf. +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Related resources

06 Jul 2021

Varanger Kraft AS

EUR 22.7 million