Foto: Mørenett AS

16 Jun 2022

NIB låner til oppgradering av strømnett på Vestlandet

NIB inngår en 7-årig låneavtale med Mørenett AS for å forbedre netteffektiviteten, kapasiteten og fremtidig elektrifisering i Møre og Romsdal.

Lånet på 200 millioner kroner fra NIB inngår i Mørenetts investeringsprogram på 430 millioner kroner for perioden 2021 til 2025. Investeringene skal forbedre kvaliteten på infrastrukturtjenester og redusere dagens nettbegrensninger samtidig som forsyningssikkerheten økes.

Gitt det økende antallet elbiler, busser og ferger, vil investeringsprogrammet støtte fortsatt elektrifisering av samfunnet, spesielt land-til-skipskraft og fiskerisektoren i tillegg til transport og utvidelse av industribasen, ved å øke tilgangen til pålitelige strømforsyning.

“Elektrifisering er en viktig løsning i det grønne skiftet, og infrastrukturen må tilpasses for å holde tritt med det økende kapasitetsbehovet og integreringen av fornybar kraft,” sier André Küüsvek, president og administrerende direktør i NIB.

NIBs finansiering er rettet mot oppgradering og ombygging av distribusjonsnettet i Møre og Romsdal, inkludert bygging og oppgradering av tre nettstasjoner og oppgradering av sjøkabelen Eiksund-Rjånes.

Mørenett har ansvar for å distribuere strøm til rundt 73 000 kunder i 12 kommuner på Nordvestlandet (11 kommuner i Møre- og Romsdal fylke og en kommune i Vestland fylke). Eierne av Mørenett er Tafjord Kraft (51%) og Tussa Kraft AS (49%), som begge er eid av kommunene.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Patrik Marckert, Senior Banker, at +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Arild Moen, Associate Director, Communications, at +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

02 Jun 2022

Mørenett AS

EUR 20.86 million