LAD OPP stasjon Foto: Helgeland Kraft AS

16 May 2023

NIB låner til økt vannkraftseffektivitet og utbygging av EV ladenettverk

NIB har signert et 15-årig investeringslån med Helgeland Kraft for å oppgradere effektiviteten av Grytåga vannkraftverk i Vefsn kommune, Nordland, og for å bygge ut elbilladeinfrastrukturen LAD OPP i Nord-Norge.

Lånet på 146 millioner kroner skal delfinansiere Helgeland Krafts investeringsprogram på 294 millioner kroner. Begge prosjektene er fullt kvalifisert for å motta finansiering via NIBs miljøobligasjoner.

Helgeland Kraft AS er basert på Helgeland i Nord-Norge og kjernevirksomhetene er produksjon av vannkraft, distribusjon og elektrisitetssalg.

Oppgraderingen av Grytåga vannkraftverk vil øke installert kapasitet fra 48 MW til 62 MW og turbin-kapasitet fra 30 m3/s til 40 m3/s. Denne økningen vil forkorte produksjonstiden fra 5 000 til 3 900 timer med en opprettholdt årlig produksjon på 250 GWh. Oppgraderingen vil øke produksjonen i perioder med høy etterspørsel og bidra til balansen i varierende vindkraftproduksjon.

Utrullingen av LAD OPP-stasjonene består av 116 punkter i Nord-Norge, der 40 allerede er på plass. Ekspansjonen er i tråd med Norges nasjonale strategi for å øke ladeinfrastrukturen, redusere utslipp av klimagasser og fremme bruk av elbiler. Tilgang til lading er avgjørende for et lavutslippssamfunn innen 2050.

Finansieringen av vannkraft- og elbilinfrastruktur understreker NIBs engasjement for å fremme bærekraftige prosjekter som driver lavkarbontransport og skaper en grønnere fremtid for vår region.

Begge prosjekter støtter Norges klimamål for 2030 om å redusere CO2e-utslipp med 55% sammenlignet med 1990-nivåer. Som Europas største strømeksportør behøver Norge ytterligere elektrifisering og utvidelse av fornybar kapasitet, inkludert oppgradering av vannkraftkapasitet, for å nå klimamålene.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, kontakt

Patrik Marckert, Senior Banker, at +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int
Arild Moen, Associate Director of Communications, at +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

15 May 2023

Helgeland Kraft AS

EUR 12.5 million