Foto: Eidsiva Energi

8 Sep 2021

NIB låner til fiberoptisk bredbåndinvesteringer i Innlandet

NIB har signert en 10-årig låneavtale med Eidsiva Energi AS for å utvikle den digitale infrastrukturen i Innlandet i løpet av 2022-2024.

Lånet på 500 millioner kroner vil finansiere investeringer for å øke antall aktive fiberoptisk bredbånd nettklienter fra 75.000 til cirka 100.000 i Innlandet fylke innen 2024.

Totalt utgjør tilleggsinvesteringene 1 274 millioner kroner, hvorav NIBs lånet vil finansiere 39%.

Prosjektet er en utvidelse av selskapets tidligere fiberoptiske investeringsprogrammer, samfinansiert av NIB, for utrulling av raske fiberoptisk bredbåndsnett for 2017–2020 og 2020-2021, for å nå et mål på 75 000 aktive kunder. Omfanget av målet har siden økt på grunn av høy etterspørsel. Tilgangen til fiberoptisk nett i Innlandet er blant de laveste i Norge.

Prosjektet har bidratt til Norges nasjonale digitale strategi om å tilby minimum 100 Mbit/s bredbåndsforbindelser til 90% av alle husholdninger innen 2020.

“Viktigheten av tilgang til raske bredbåndsnettverk har enda mer blitt tydelig under Covid-19-pandemien, særlig for å muliggjøre distansearbeid,” sier André Küüsvek, NIB president og administrerende direktør.

Eidsiva Energi AS er Norges største el nettselskap og kunde hos NIB siden 2007. Selskapet har en eierandel på 42,8% i kraftproduksjonsselskapet Hafslund E-CO Vannkraft. Eidsiva Energis øvrige forretningsområder inkluderer fiberbredbånd og fjernvarme. Selskapet driver sin bredbånds- og fibervirksomhet via to datterselskaper: det heleide Eidsiva Fiberinvest AS og det 90,1% eide Eidsiva Bredbånd AS. Eidsiva eies 50% av Hafslund AS, mens Innlandet Energi Holding AS eier 49,41%, og Åmot kommune eier resten.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Patrik Marckert, Senior Banker, +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Related resources

07 Sep 2021

Eidsiva Energi AS

EUR 49.73 million