Bild: Entra ASA.

13 Dec 2021

NIB låner til etableringen av grønne bygg i Norge

NIB og den norske eiendomsutvikleren Entra ASA har blitt enige om et lån på 1 milliard kroner med en løpetid på ti år for å finansiere rehabiliteringen av to bygninger i Oslo, med sikte på «BREEAM In-Use Excellent»-sertifisering ved ferdigstillelse.

Lånet finansierer rehabiliteringen av Tordenskiolds gate 12 og St. Olavs plass 5 i Oslo, med sikte på å energieffektivisere byggene for å øke verdien både overfor eier og leietakere.

Begge eiendommene er forventet å bli i samsvar med EUs taksonomi for å oppnå en reduksjon av klimaendringer. Rehabiliteringene er planlagt ferdigstilt i tredje kvartal 2022. Det målrettede sertifiseringsnivået for begge eiendommene er BREEAM In-Use Excellent.

-Bygninger står for omtrent 36% av CO2-utslippene i EU. Det å bygge mer bærekraftig og klimavennlig er en megatrend som preger byggesektoren. NIB finansierer grønne bygg fordi disse eiendommene gir høyere energieffektivitet og et mindre miljøavtrykk, sier André Küüsvek, NIB president og administrerende direktør.

Entra er en ledende eier, forvalter og utvikler av kontoreiendommer i Norge. I september 2021 besto Entras portefølje av 96 eiendommer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Entra er også en stor utsteder av obligasjoner i det norske markedet.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt:

Ms Sari Cabell, Senior Banker, tlf. +358 10 618 0519, sari.cabell@nib.int

Ms Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, tlf. +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Related resources

13 Dec 2021

Entra ASA

EUR 101 million